English | دری

Breaking News

بخش سوم سیستم سیگتاس در مالیه دهندگان بزرگ افتتاح شد

بخش سوم سیستم سیگتاس در مالیه دهندگان بزرگ افتتاح شد

بخش سوم سیستم سیگتاس به تاریخ 10 حوت سال روان در مالیه دهندگان بزرگ افتتاح شد. هنگام افتتاح سیستم فوق  نجیب الله احمدزی  رییس مالیه دهندگان بزرگ افتتاح بخش سوم سیگتاس را یک گام موثر در راستای مسلکی ساختن امور این اداره دانست. وی اضافه نمود که با افتتاح بخش سوم این سیستم کارمندان قادر میشوند که تمام امورکاری و اداری این ریاست را بشکل مدرن و بدون دخالت قلم و کاغذ به پیش ببرند.

رییس مالیه دهندگان برزگ افزود که قبلا امورکاری این اداره توسط کاغذ و قلم پیش برده میشد که منجربه ایجاد بروکراسی و ضیاع وقت کارمندان و مراجعین میشد، ولی حالا با موجودیت سیستم سیگتاس دخالت های انسانی در امور محوله ریاست مالیه دهندگان بزرگ به حد اقل رسیده  و از سویی به این ریاست درمدیریت وقت و ایجاد ابتکار و نوآوری فرصت های زیادی را ایجاد نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*