بخش سوم احداث خط آهن هرات-خواف تكميل شد

by Muheb Ibrahimkhail | January 9, 2019 2:28 PM

كار احداث خط آهن خواف-هرات تكميل  و بزودى طى مراسمى افتتاحيه با حظور داشت سران حكومت افغانستان و مقامات ايران به بهره بردارى قرار خواهد گرفت.

سر پرست والى هرات ميگويد، در آينده نزديك كار ساخت بخش چهارم راه آهن خواف-هرات ، كه بخش اخير و پايانى اين پروژه ميباشد آغاز خواهد شد.

اتاق هاى تجارت و صنايع هرات ميگويد که احداث اين خط باعث كاهش هزينه انتقال امول و كالا ه براى هردو كشور ميشود.

   اين خط  ٦١ كيلومتر خاك افغاستان را طى نموده  و الى ولسوالى غوريان هرات امتداد دارد.

 محى الدين نورى سرپرست والى هرات ميگويد: “بخش سوم خط آهن خواف-هرات تقريبا تكميل شده و ما براى آغاز بخش چهارم آن بوديجه لازم در دست داريم و براى اين منظور با وزارت فوائد عامه و رياست خط آهن كشور بحث و گفتگو صورت گرفته است.”

 ايجاد خط آهن هرات-خواف باعث خوشنودى سكتور خصوصى كشور نيز شده است كه به وسيله آن انتقال اموال با هزينه كمتر و سهولت بيشتر صورت ميگيرد.

 خليل احمد يارمند آمر إجراييه اتاق هاى تجارت وصنايع هرات ميگويد، خط آهن هرات-خواف باوصل شدن به مسير اخيرى خود (شهرك صنعتى هرات) باعث تغيرات مثبت هم در صادرات و واردات كشور شده و هم بالای وضع اقتصادى كشور اثر مثبت ايجاد خواهد نمود.

 اين خط آهن ١٩١ كيلومتر دارد و كارساخت آن به چهار بخش تقسيم شده است از جمله سه بخش آن ، كه ١١٤ كيلومتر طول دارد به كمك ايران ساخته و مابقى آن يعنى بخش چهارم آن به كمك و همكارى مالى ايتاليا ساخته خواهد شد

 اين خط از جمله بزرگترين پروژه مشترك ميان ايران و افغاستان بودن و تَوسط آن افغانستان به بازار هاى اروپا وصل ميشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%b7-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%af/