English | دری

Breaking News

بحث قانون گذاران افغانستان و آلمان در مورد “بودجه گذاری پاسخگو به چالش های جنسیتی”

بحث قانون گذاران افغانستان و آلمان در مورد “بودجه گذاری پاسخگو به چالش های جنسیتی”

پس از آغاز به کار “گردهمایی حکومتداری افغانستان” (Govern4Afg)، اولین جلسه گفتگوی آزاد میان قانون گذاران افغانستان و محققین آلمان به روز چهارشنبه هفته گذشته 14 اسد، برگزار شد که در آن تیمی از پژوهشگران افغانستان و آلمان در مورد (بودجه گذاری پاسخگو به چالش های جنسیتی) گفتگو کردند.

در این جلسه نمایندگان ارشد نهادهای مختلف مانند وزارت مالیه،‌ وزارت امور زنان و وزارت اقتصاد،‌ نمایندگان سفارت آلمان در کابل،‌ کارشناسان نهاد Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH،‌ اعضای جامعه مدنی و سازمان های بین المللی نیز در این جلسه شرکت داشتند.

وزارت مالیه با آغاز گفتگوها از نتایج پروژه های آزمایشی برای بودجه گذاری پاسخگو به چالش های جنسیتی (که چند سال قبل و با هدف ادغام دیدگاه های جنسیتی در سیستم مدیریت مالی عمومی راه اندازی شده بودند) سخن گفت که هدف از روش های بودجه گذاری، حمایت از توانمندی اجتماعی – اقتصادی زنان می باشد. زیرا در جامعه افغانستان زن ها نقش ها، مسئولیت ها و قابلیت های متفاوت با مردان دارند.

این محفل با میزبانی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) با معاونیت میر احمد جوینده برگذار شد. میر احمد جوینده شرکت کنندگان را به گفتگو تشویق نموده بر اهمیت برنامه ریزی و بودجه گذاری با درنظرداشت چالش های جنسیتی در سطح کلی تاکید نمود. خانم نیکول ا. هوفمن، معاون همکاری توسعه ای در سفارت آلمان در کابل، بر اهمیت رویکرد مشارکتی برنامه “گردهمایی حکومتداری افغانستان” (Govern4Afg) در زمینه بحث و گفتگو روی بودجه گذاری پاسخگو به مسایل جنسیتی،‌ تاکید نموده افزود که سفارت آلمان علاقمند به دریافت دیدگاه ها و بحث های شرکت کنندگان است.

در این گفتگو تمام نهادهای مربوطه در جریان فعالیت های جاری در این راستا قرار گرفتند و تاثیرها و نیز دیگر یافته های کلیدی را در این رابطه به بررسی گرفتند. موضوع مورد بحث دیگر شرکت کنندگان بهره مند شدن حمایتی سیاسی برنامه اصلاحات، از یک چارچوب بوده تا تساوی جنسیتی و توانمندی زنان در درون سیستم مدیریت مالی عمومی بهبود یابد.

تیم تحقیقاتی افغان – آلمان، معلومات و بحث های انجام شده را در جریان بازنگری گزارش خویش، مد نظر گرفته این گزارش را در سطح بالای سیاست گذاری و در پایان سال جاری میلادی، ارایه خواهد شد.

پروژه دو ساله “گردهمایی حکومتداری افغانستان” (Govern4Afg) توسط آلمان و نهادهای مربوطه افغانستان، برای ایجاد زیربنای گفتگو روی موضوعات مربوط به حکومتداری در افغانستان، راه اندازی شد. محققان و سیاست گذاران نظرها و پیشنهادهای مبتنی بر شواهد خویش را با هدف تقویت همکاری توسعه ای در بخش حکومتداری، برای بحث بیشتر مطرح می کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*