با کمک آلمان، سهولت های جدید برای شفاخانه حوزوی کندز افتتاح شد

by Wadsam | April 20, 2015 9:11 AM

دکتور عبدالبصیر سرور، معین وزارت صحت عامه، و آقای آندریاس گلوسنر، مشاور سیاسی سفارت آلمان در کابل، رسما شفاخانه حوزوی کندز را که با کمک دولت آلمان و از طریق بانک توسعه ای KfW آن کشور نوسازی شده و با سهولت ها و بخش های تازه، مجهز گشته است، افتتاح کردند. پیش از گشایش این شفاخانه، از بخش های نوتاسیس آن بازدید به عمل آمد.

شفاخانه حوزوی کندز که اکنون بروی عموم باز است، یک مرکز مدرن و مجهز خدمات صحی به شمار می رود که می تواند تمام شهروندان کندز (تقریبا 820 هزار نفر) و نیز بیماران ولایت های همجواز بغلان و تخار را تحت پوشش قرار دهد. به منظور نوین سازی خدمات صحی در این شفاخانه، مبلغ 6.75 میلیون یورو (424.3 میلیون افغانی) برای تجهیز، تهیه امکانات تازه و اعمار بخش های جدید مانند بخش بیماری های عفونی، بخش عاجل، بخش تشخیص و درمان دارای چهار اتاق عملیات جراحی و همچنین یک واحد رسیدگی به بیماری های روانی به مصرف رسیده است.

ضمن آن که تعمیر اصلی شفاخانه نیز بازسازی و نوسازی گردید. تجهیزاتی چون مرکزگرمی، کپسول های اکسیژن و سیستم تهویه هوا برای شفاخانه فراهم شده اند. در مجموع این شفاخانه اکنون دارای 331 بستر برای بیماران می باشد. همچنین یک مرکز حریق زباله های شفاخانه ای نیز در این شفاخانه ایجاد شده است تا روند از بین بردن زباله ها به شکل درست و با رعایت استندردهای بالای بهداشتی، اجرا و مدیریت شود. برای این شفاخانه، یک آمبولانس نیز در نظر گرفته شده تا ظرفیت و توانایی این مرکز درمانی برای پاسخ گویی در مواقع اضطراری، به شکل قابل توجهی بالا رود.

در محفل بازگشایی این شفاخانه، دکتور سرور، از مردم آلمان ابراز امتنان نمود. وی به ویژه از انجینران و مشاوران بخش EPOS به خاطر زحمات بی شایبه و تلاش های بی وقفه شان در یک محیط کاری دشوار و پرچالش، تشکر کرد. وی افزود: «مردم آلمان به خوبی می دانند که شفاخانه، بخش مهمی از زیربنا را در یک جامعه تشکیل می دهد. شهروندانی که در ولایت کندز زندگی می کنند، مانند تمام مردمان این سرزمین، شایسته دریافت خدمات صحی عالی در یک شفاخانه مدرن هستند. این تعمیر جدید به مدیران شفاخانه، تمام امکاناتی که برای ارایه خدمات صحی عاجل و باکیفیت لازم است را فراهم می کند. راه اندازی این شفاخانه جدید و مجهز، گامی مهم در راستای اعتمادسازی میان مردم و دولت نیز هست.»

آقای آندریاس گلوسنر، مشاور سیاسی سفارت آلمان در کابل، از شفاخانه حوزوی کندز به عنوان یک نقطه درخشان در کارنامه فعالیت های همکاری افغان – آلمان یاد کرد. وی از تمام دست اندرکاران این پروژه صمیمانه تشکر و قدردانی نمود. وی همچنین از حمایت ها و راهنمایی های بی دریغ وزارت صحت عامه افغانستان و همکاری های نزدیک دیگر شرکای افغانی فعال در بخش ساختمانی، یاد کرد و نقش آنها را برجسته خواند. آقای گلوسنر گفت که این شفاخانه خدمات دولتی مورد نیاز را به ولایت های بغلان، کندز و تخار خواهد آورد.

تجهیز و توسعه شفاخانه حوزوی کندز، بخشی از یک برنامه گسترده تر دولت فدرال آلمان می باشد. هدف این برنامه که در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان اجرا می شود، ارتقای خدمات صحی در شمال کشور از راه هایی چون نوسازی و تجهیز مراکز درمانی در این منطقه می باشد. در قالب این برنامه، تا کنون مجموعا 72 میلیون یورو (در حدود 4.53 میلیارد افغانی) در سال های گذشته از جانب کشور آلمان برای بازسازی و توسعه دو شفاخانه منطقه ای (در مزار شریف و کندز)، دو شفاخانه ولایتی (طالقان و فیض آباد)، سه شفاخانه ولسوالی (خان آباد، بهارک و کشم)، یک مرکز خدمات صحی جامع (وردج) و یک مرکز خدمات صحی ابتدایی (گلاباتور) به مصرف رسیده است. از این میان، چندین پروژه تا کنون کامل شده اند و بقیه نیز در مرحله آماده سازی یا اجرا قرار دارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b3%d9%87%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7/