English | دری

با کمک آلمان، درهای مکاتب مسلکی‌ به روی شاگردان باز می شوند

با کمک آلمان، درهای مکاتب مسلکی‌ به روی شاگردان باز می شوند

این هفته، یک قرارداد جدید به منظور نوسازی سیستم سنتی «استاد-شاگردی» یا فن آموزی عملی، میان آصف ننگ، معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛ حسن سپاهی، رئیس اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان؛ و گوستاو رایر، آمر برنامه رشد تعلیمات مسلکی در همکاری افغان-آلمان به امضا رسید.

در سال 2015، حداکثر 1500 شاگرد که در شرکت های کوچک یا کارگاه ها کار می کنند، می توانند تا در انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی شرکت کنند و آموزش های تئوری، به ویژه معلومات اساسی در مورد تاریخچة رشته کاری شان را بدست آورند و به تکنالوژی پیشرفته نیز دسترسی بیابند. به این ترتیب، سیستم غیررسمی یادگیری فن و مسلک، به کلی دگرگون و مدرن خواهد شد. در گام نخست، 6 مکتب مسلکی در کابل و یک مکتب مسلکی در مزار شریف، شاگردان را در چهار رشته می پذیرند: ترمیم موتر، نجاری، برق کشی و فلز کاری.

در محفل امضای این قرارداد، آصف ننگ طی سخنانی بیان داشت: «از اکنون، دروازه های انستیتوت های تعلیمات مسلکی به روی شاگردانی که به شکل سنتی فن های مختلف را می آموزند، باز است. ما می خواهیم تا این سیستم سنتی را برای تمام مشاغل نوسازی کنیم. خودکفایی اقتصادی افغانستان نیز به این امر وابسته است.»

حسن سپاهی نیز گفت: «سکتور غیررسمی آماده پاسخگویی به نیازهای بازار کار امروز است. شرکت های کوچک، سرمایه های دست نخورده ای هستند، و ما دهه ها برای دستیابی به این فرصت منتظر بوده ایم. شاگردان و کارآموزان اکنون می توانند در مکاتب مسلکی شرکت کنند، و شرکت های کوچک نیز قادر به تشخیص نیازمندی های آموزشی و انتقال پیشنهادهای خویش به مکاتب مسلکی خواهند بود.»

گوستاو رایر، به عنوان نتیجه گیری افزود: «شباهت سنت استاد-شاگردی افغانستان و سیستم فن آموزی آلمان، خارق العاده است. آغاز همکاری میان مکاتب مسلکی و رشته های مختلف اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان، بدون شک یک کامیابی مهم در عرصه تعلیمات مسلکی است. امروز، روزی است که افغانستان، سیستم نوین تعلیمات مسلکی خویش را آغاز کرد.»

قرارداد یادشده، فرصت های تازه ای را برای شاگردان سنتی به منظور کسب اسناد فراغت معتبر، فراهم می نماید. پس از آن که شاگردان سنتی مشاغل مختلف، دوره های آموزشی را طی کنند، به ایشان تصدیق نامه های نظری و عملی داده خواهد شد تا راه شان به سوی استادی هموارتر شود. همچنین استادانی که در این دوره ها وظیفه آموزش شاگردان را به عهده دارند، روش های مختلف تدریس، راهنمایی، در نظر گرفتن سلامت، امنیت، ایمنی و نیز در دیگر زمینه ها آموزش می بینند.

این قرارداد در جریان یک کنفرانس با موضوع ظرفیت های سیستم استاد – شاگردی در افغانستان، امضا شد. بیش از 360 تن از ادارات دولتی، نهادهای تمویل کننده بین المللی، اشخاص و دفاتر ذینفع، رئیسان معارف، و نمایندگان اتحادیه ملی پیشه وران در این کنفرانس شرکت کرده بودند.

در کنار تمویل کنفرانس یادشده، آلمان برای اقدامات مختلف تذکریافته در قرارداد، بشمول اعمار و نوسازی مکاتب مسلکی، تهیه تجهیزات مورد نیاز برای آنها، آموزش استادان و ارتقای نصاب درسی، حمایت های مالی و فنی را فراهم می آورد.

برنامه رشد تعلیمات مسلکی که توسط دولت آلمان حمایت می شود، در همکاری نزدیک با وزارت معارف افغانستان می کوشد تا آموزش های فنی را در این کشور از طریق ایجاد سیستم رسمی و دایمی مکاتب تعلیمی، گسترش و ارتقا دهد. هدف اساسی، کمک به جوانان برای کسب مهارت و در نتیجه دستیابی به شغل و درآمد منظم و پایدار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
مکاتب مسلکی افغانستان‌

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*