با احداث دستگاه مایکرو هایدل ولایت بدخشان در حدود 15000 فامیل از نور برق مستفید خواهندشد

by Shahwali Sadiq | September 22, 2014 10:22 AM

picc9bb52c2d-9dc3-46b2-9aa9-7b4aa60341e1[1]قرارداد پروژه دستگاه مایکرو هایدل شورابک ولایت بدخشان  به ارزش 31 اعشاریه 8 میلیون یورومیان وزارت انرژی وآب و کمپنی (فیکا) کشور ترکیه به امضا رسید.

جلالتمآب انجنیر محمد عارف ” نورزی” وزیر انرژی وآب قبل از عقد قرار داد درمورد این پروژه روشنی انداخته گفت:  پروژه مایکرو هایدل شورابک بدخشان از کمک های مالی بلاعوض کشور آلمان (KFW) تمویل گردیده و امور مشورتی ونظارت آن توسط کمپنی فیشنر آلمان صورت خواهد گرفت، این دستگاه بانصب سه توربین ظرفیت تولید 7  اعشاریه 14 میگاوات تولید برق را خواهد داشت  که کار آن درسه سال تکمیل وبه بهره برداری سپرده خواهد شد و بعد ازتکمیلی آن در حدود 15000 فامیل ازنور برق مستفید خواهندشد از این برق در روشن شدن شهر ،مارکیت ها ، ارتقآ سطح تولیدات صنعتی وسایر سکتور های اجتماعی واقتصادی ولایت متذکره نیز استفاده خواهد شد.

این قرار داد چهارشنبه مورخ 26 سنبله سال 1393 در مقر وزارت انرژی وآب درحالی میان وزیر انرژی وآب و نماینده کمپنی (FEKA)عقد گردید که محترم انجنیر غلام فاورق ” قاضی زاده ”  معین انرژی وآب وزارت انرژی وآب ، محترم صلاح الدین “ربانی ” رهبرجمعیت اسلامی و رئیس شورای عالی صلح ، وکلای محترم ولایت بدخشان درو ولسی جرگه ، خانم هوف مان مستشار سفارت آلمان در کابل ،محترم ولی الله ” ادیب” والی بدخشان ،روئسای دوایر مختلف وزارت انرژی وآب ، خبرنگاران رسانه های دولتی وخصوصی نیز اشتراک داشتند.

قرار داد مذکور درحالی صورت گرفت که شبکه توزیعی شهر فیض آباد قبلأ از مدرک کمک های بلاعوض کشور جرمنی تکمیل گردیده که در حال حاضر باشنده گان شهر فیض آباد از نور برق آن مستفی شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/picc9bb52c2d-9dc3-46b2-9aa9-7b4aa60341e1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%84-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%ae/