English | دری

Breaking News

بانک جهانی 70 میلیون دالر به پروژه IRDP وزارت انرژی و آب افزود

بانک جهانی 70 میلیون دالر به پروژه IRDP وزارت انرژی و آب افزود

مسوولین وزارت انرژی و آب می گویند که پس از ارزیابی های مکرر بانک جهانی از موفقیت پروژه احیا و بازسازی شبکه های آبیاری در افغانستان، این بانک 70میلیون دالر بودجه دیگر را به این پروژه افزوده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت: پروژه IRDP موجب تغییرات چشمگیری در راستای آبیاری و دسترسی به آب در افغانستان شده است و زمینه رشد خدمات آبی و مدیریت بهتر آب در افغانستان را فراهم ساخته است.

انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با تاکید بر همگانی بودن پروژه IRDP ، گفت، این پروژه نمونه خوب انکشاف متوازن در کشور بوده و سبب پیشگیری از مهاجرت های روستا نشینان به شهر ها، فراهم سازی زمینه کار برای ده ها هزار شهروند کشور و مستفید شدن نزدیک به یک میلیون نفوس افغانستان از خدمات آبیاری خواهد شد.

وزیر انرژی و آب افزود که صنعت کشاورزی با انجام پروژه IRDP در بسیاری از نقاط کشور متحول شده و در بسیاری از مناطق کشور سبب خودبسندگی مردم از غله جات، سبزی ها و میوه ها شده است. تنها با تکمیل شدن نهر لشکری در ولایت نیمروز بیشتر دشت های این ولایت به باغستان ها و مزارع تولید میوه ها و سبزی ها بدل شده است.

به گفته عثمانی، امسال صد ها تن حاصلات خربوزه در نیمروز بخاطر نهر لشکری افزایش یافته و نیمروز بیشترین خربوزه را به ولایت های دیگر صادر کرده است. وزیر انرژی و آب از مدیر این پروژه و همکاران وزارت انرژی و آب، اداره زراعت و خوراکه سازمان ملل که همکار تخنیکی این پروژه بوده است قدردانی نمود.

توروکونیشی، نماینده بانک جهانی گفت: خوشحال است که این پروژه توانسته است بخش های زیادی از افغانستان را کمک کند تا به آب و خدمات آبی درست دسترسی داشته باشند. وی افزود بانک جهانی این پروژه بخاطر موفقیت آن در جریان ده سال گذشته برای سه سال دیگر تمدید نمود.

انجنیر محمد گل حمیدی، رییس پروژه IRDP گفت، این پروژه هنگامی که در سال 2004 بنیانگذاری شد بنام پروژه اضطراری احیا و بازسازی شبکه های آبیاری در افغانستانEIRP یاد می شد که در سال 2011 به IRDP تبدیل شد. به گفته آقای حمیدی پروژه IRDP در سراسر کشور و در 34 ولایت به احیا، بازسازی، انکشاف و بهبود شبکه های آبیاری پرداخته و اکنون با افزایش 70 میلیون دالر این پروژه جان دوباره گرفته و به بخش های آن افزوده شده است.

حمیدی افزود، این پروژه شامل احیای سیستم آبیاری و تحکیم سواحل، حمایت از انکشاف بنند ها، حفظ و مراقبت، مدیریت و انکشاف منابع آب  ومدیریت پروژه و ظرفیت سازی می باشند.

گفته می شود، بیش از 160 کانال آبیاری و سر بند ها که در طول سال های جنگ تخریت و از بین رفته بود که از این تعداد 130 کانال به بهره برداری رسیده و کار 30 کانال جریان دارد.

قابل ذکر است که از جمله 70 ملیون دالر، 50 ملیون آن توسط دولت چاپان به این پروژه پرداخت خواهد شد که این بیان گر علاقه مندی تمویل کننده گان، موثریت پروژه، کیفیت کار و شفافیت در مدیریت را نشان می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*