English | دری

Breaking News

بازار زنانه در کابل: 40 زن بازار افغانستان را فتح می کنند

بازار زنانه در کابل: 40 زن بازار افغانستان را فتح می کنند

“بازار اخیر هفته زنان” که پلاتفرمی را برای بیش از ۴۰ تن زنان  بخاطر فروش محصولات شان و تجارت در افغانستان فراهم می سازد، به گونۀ نمایشگاه تجارتی سه روزه برای زنان در پوهنتون کابل آغاز گردید.

این نمایشگاه این بازار و حمایت از نمایشدهندگان از جانب برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای انکشاف پایدار اقتصادی و رشد اشتغال (SEDEP) سازماندهی و تمویل شده است که الی پنجشنبه 18 عقرب ادامه خواهد یافت.

فیروزخان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع حین افتتاح نمایشگاه گفت: “ما می خواهیم رابطه میان سکتور اکادمیک و سازمانهای حکومتی را بخاطر بهبود انسجام امور میان دو جانب افزایش دهیم.”

فاروقی رئیس پوهنتون کابل گفت: “بازار زنان در پوهنتون کابل یک فرصت بزرگی را برای محصلین بخاطر آموختن مسائل مربوط به بازار و فروشات محصولات فراهم خواهم کرد.”

زنان علی الرغم چالشهای عدیده مانند مولدیت پائین، مهارتهای ضعیف مارکیتنگ و درآمد کم، در برابر پیگرد، راهزنی و تهدیدات مردم محافظت نمی شوند. به همین جهت، بازارهای اخیر هفتۀ زنان یک فرصت بی همتایی را به آنها میسر می سازد تا در یک محیط مصون بخاطر رونق تجارت خویش کار نمایند.

در سال ۲۰۱۶، برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای انکشاف پایدار اقتصادی و رشد اشتغال (SEDEP) نخستین بازار اخیر هفتۀ زنان را که به کمک وزارت تجارت و صنایع برای سه روز براه انداخته شده بود، نیز از لحاظ مالی حمایت نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*