بازار تولید و توزیع داروهای تقلبی به 30 میلیارد دالر می رسد

by Wadsam | دسامبر 28, 2017 10:26 ق.ظ

سازمان بهداشت جهانی می گوید که بازار تولید و توزیع داروهای تقلبی به 30 میلیارد دالر می رسد که اکثر داروهای تقلبی در کشورهای در حال توسعه، عمدتا در افریقا یافت می شود.

در گزارش تازه ی سازمان بهداشت جهانی  آمده است که پراستفاده ترین داروهای تقلبی، انتی بیوتیک ها، مُسکن ها و ادویه جات برای تداوی ملاریا می باشند.

در این حال، افغانستان نیز از جمله کشورهای به شمار می رود که ادویه جات تقلبی و بی کیفیت از کشور های مختلف به آن قاچاق می شوند که مردم را به نگرانی های جدی روبرو ساخته است.

نورشاه کامه وال، رئیس اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه کشور می گوید: “نظر به نتایج بدست آمده اداره انکشاف بین المللی آیالات متحده، بانک جهانی و لابراتور کنترول کیفیت دوا و غذای افغانستان، در کشور هیچ مشکل با دارو های بی کیفیت وجود ندارد”.

براساس آمار وزارت صحت عامه، قاچاق دارو به کشور از 40 فیصد در سال گذشته به 25 فیصد در سال جاری کاهش یافته است و اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه، اقداماتی را جهت کاهش و صفرسازی روند قاچاق ادویه روی دست گرفته است.

مسوولان می گویند که از میان 1193 شرکت وارد کننده ادویه به افغانستان، جواز فعالیت 817 شرکت از سوی وزارت صحت عامه به حالت تعلیق درآورده شده و تنها 376 شرکت وارد کننده ادویه در کشور اجازه فعالیت و تورید ادویه را دارند.

قابل ذکر است که به گفته مسوولان، درمیان شرکت های که از فعالیت باز مانده اند، شرکت‌های خارجی تولید ادویه نیز شامل اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-30-%d9%85/