ایران بزرگترین صادره کنندۀ محصولات تجارتی به افغانستان

by Wadsam | April 10, 2018 11:33 AM

مسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع کشور می گویند که اکنون ایران با گرفتن جای پاکستان، بزرگترین شریک تجارتی افغانستان بوده و در سال گذشتۀ خورشیدی، ارزش تبادلات تجارتی دو کشور به بیش دو میلیارد دالر می‌رسید.

خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید سال گذشتۀ خورشیدی واردات افغانستان از ایران ۱.۹۸ میلیارد دالر و صادرات افغانستان به ایران ۳۱.۴ میلیون دالر بوده است.

معاون اتاق های تجارت گفت که حجم مجموعی تجارت میان افغانستان و سایر کشورها سالانه به هفت میلیارد دالر می‌رسد که از این میان سال گذشته حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان ۱.۳ میلیارد دالر و افغانستان و چین به یک میلیارد دالر می‌رسید.

پیش از این پاکستان برای سال‌های متمادی بیشترین حجم معاملات تجارتی را با افغانستان داشت و زمانی ارزش تجارت بین دو کشور سالانه به حدود ۲.۷ میلیارد دالر می‌رسید.

اما تلاش حکومت افغانستان به ویژه در سه سال پسین برای گسترش تجارت و ترانزیت با همسایگان افغانستان به ویژه ایران و کشورهای آسیای مرکزی، اتکای این کشور را به تجارت و بنادر تجارتی پاکستان کاسته است.

قابل ذکر است، به گفتۀ مقام‌های افغان حکومت ایران مشوق های ویژه از جمله سهولت ویزه و کاهش ۷۵ تا ۸۰ درصدی تعرفه های گمرکی را برای تاجران افغان که از بندر چابهار استفاده می‌کنند، مهیا کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%db%80-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac/