English | دری

Breaking News

ایجاد صندوق وجهی برای رفع چالش های فراه روی زنان متشبث

ایجاد صندوق وجهی برای رفع چالش های فراه روی زنان متشبث

قربان حقجو، رییس ادارۀ آیسا، دیروز (چهارشنبه) در مراسمی که به مناسبت روز زن برگزار شده بود، گفت که در ۱۴سال اخیر زمینه مساعد شد تا زنان در کنار مردان در عرصه های مختلف به خصوص تجارت فعالیت نمایند، اما هنوز هم چالش ها، بر جای خود مانده و بانوان نتوانسته اند به موفقیت های چشمگیری در عرصۀ تجارت دست یابند.

وی افزود: برای رفع چالش های زنان تجارت پيشه درکشور باید یک صندوق وجهی بانکی ایجاد شود، تا قرضه های درازمدت برای زنان داده شود و از طریق این صندوق باید برای زنان در تمام ولایات، مارکیت های بزرگ ایجاد گردد تا آنها از بتوانند خودکفا شوند.

حقجو، با یاد آوری از برنامه پروموت (پيشرفت) که ازسوى امريکا تمويل ميشود گفت: که این برنامه برای زنان درهمۀ ولایات، مارکیت های بزرگ ایجاد میکند تا آنان از این طریق بتوانند خودکفا شوند.

رئیس اداره آیسا تاکید کرد که حکومت مکلف است تا امکانات پولی را با دادن قرضه و ایجاد مارکیت برای فروش تولیدات زنان تجارت پيشه فراهم نمايد.

عزیزالله بارکزی، رییس مرکز نمایشگاه افغانستان گفت: زنان قشر آسیب پذیر نیستند و توانمند اند، زيرا بزرگترین مردان از دامن آنآن به دنیا آمده است و هرگاه خانم های تجارت پیشه بخواهند محصولات شان را به نمایش بگذارند، مرکز نمایشگاه افغانستان، همیشه بگونه رایگان در اختیار آنان قرار دارد.

دلبر نظری وزير امور زنان طی پیامی در این مراسم گفت که تشویق و ترغیب زنان متشبث باعث تشویق و تحرک ساير زنانى ميگردد که بار دوش شوهران شان هستند تا به خودکفایی برسند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*