ایجاد اولین کافی شاپ برای بانوان توسط یک زن در شهر غزنی

by Muheb Ibrahimkhail | August 24, 2019 5:33 AM

کافی شاپ زرین اولین کافی شاپ در عزنی می‌باشد که برای بانوان ایجاد شده است، این کافی شاپ با هزینه ۴ هزار دالر امریکای بنا شده و تمام کارمندان آن زنان میباشند.

معصومه رویش بنیانگذار اين کافی شاپ زرین می‌باشد. وی در گفت وگو با صدای امریکا می‌گوید، در گذشته این چنین مکان در غزنی که تمام کارکنان آن خانم باشد و یک فضای مناسب برای خانم ها باشد، وجود نداشت.

تا حال اكثريت مشتريان اين كافه دختران جوان و دانشگو بوده و بعضى خانم ها تجليل زاد روز اولاد هاى خود را در اين كافه تجليل نمودند. 

در غزنی اکثر هوتل ها توسط مرد ها رهبری می‌شود که اکثر مشتريان این هوتل ها را مسافرين و رانند‌ه‌گان وسایط تشکیل می‌دهند. 

 

  

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%db%8c/