اولین مرکز جمع آوری شیر در بلخ به کار آغاز نمود

by Wadsam | January 1, 2014 7:02 PM

sheer jam awari[1]دفتر ساحوی کارد-اف پروسه جمع آوری شیر را در اولین مرکز از جمله 5 مرکز پلان شده به تاریخ 1 جنوری 2014 میلادی آغاز نمود. این مرکز در قریه سید آباد ولسوالی بلخ موقعیت دارد. در مراسم افتتاحیه این مرکز آقای تیمور شاه پاییز ولسوال بلخ، آقای کاتب شمس رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ، نمایندگان شورای انکشافی ولسوالی بلخ، تیم ساحوی کارد-اف، بزرگان محل و رسانه ها حضور داشتند.

مرکز افتتاح شده دارای یک لابراتوار مجهز، یک مرکز جمع آوری شیر و یک شعبه اداری میباشد. در این مرکز 2 کارمند به شکل دایمی ایفای وظیفه می نمایند. این مرکز 12 قریه را تحت پوشش قرار داده است که تعداد مجموعی مستفید شوندگان این مرکز حدود 300 نفر میباشد.

قابل یادآوریست که از مرکز مذکور جهت ترویج، آموزش و برگزاری جلسات بین اتحادیه ها نیز استفاده صورت میگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/sheer-jam-awari.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%ba/