اولین محموله کمک‌های هند از طریق بندر چابهار هند را به هدف افغانستان ترک کرد

by Wadsam | October 30, 2017 4:51 AM

اولین محموله کمک‌های هند شامل ۱۵هزار تن گندم که از طریق بندر چابهار در ایران به افغانستان خواهد رسید، دیروز یکشنبه ۷ عقرب هند را ترک کرد.

مراسم گشایش بندر چابهار توسط مقام‌های هند و افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با اشتراک مقام‌های ارشد دو کشور از جمله صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان و همتای هندی‌اش سوشما سوراج، برگزار شد.

سوشما سواراج، وزیر امور خارجه هند در کنفرانس ویدئویی امروز اعلام کرد  که ارسال محموله‌های گندم به افغانستان آغاز شده و گفت که این محموله‌ها از بندر کندلا در ایالت گجرات از طریق بندر چاه بهار به افغانستان می‌رسد.

قرار است شش محمولۀ بارهای هند از راه چابهار وارد افغانستان ‌شود و گشایش این بندر، یک فرصت تازۀ بازرگانی برای افغانستان، هند و ایران است.

قابل یاد آوریست که موافقتنامه سه جانبه بندر چابهار سال گذشته میان افغانستان، هند و ایران به امضا رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1/