English | دری

اهدا وسایل زراعتی پیشرفته به زارعین ولسوالی بهسود ننگرهار

اهدا وسایل زراعتی پیشرفته به زارعین ولسوالی بهسود ننگرهار

tracktorوزارت زراعت، مالداری و آبیاری کشور به هزینه ده ها میلیون افغانی وسایل و ماشین آلات پیشرفته زراعتی خریداری و به زارعین ولسوالی بهسود ننگرهار توزیع نمود.

این وسایل زراعتی که شامل چهار عراده تراکتور، هشت عراده ماشین درو و نهال شانی و دیگر وسایل و ماشین آلات پیشرفته دهقانی میباشد برای زارعین که عضویت کوپراتیف زراعتی ولسوالی بهسود را دارد اهدا گردید.

حمیدی مدیر کوپراتیف های زراعتی اداره زراعت ولایت ننگرهار به رسانه ها گفت: وسایل جدید زراعتی که برای زارعین عضو در کوپراتیف های زراعتی ولسوالی بهسود توزیع گردیده به هزینه مجموعی  30963000 افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری برای آنان کمک شده است.

به گفته وی وسایل و ماشین آلات جدید که برای دهقانان ولسوالی بهسود توزیع گردیده، در افزایش حاصلات و توانایی دهقانان خیل سودمند میباشد.

در این حال دهقانان در ولسوالی بهسود از این همکاری وزارت زراعت و مالداری ابراز قدر دانی نموده میگویند در گذشته که ما درو و نهال شانی را با دست های خود انجام میدادیم خیل رنج آور و خسته کننده بود و حال ما میتوانیم توسط این وسایل کار چند روزه را در یک روز انجام دهیم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*