اهدای بیش از ۱۱ میلیون دالر از سوی کاخ سفید برای رشد اقتصادی بانوان در سراسر جهان

by Muheb Ibrahimkhail | نوامبر 21, 2019 2:28 ق.ظ

کاخ سفید بیش از ۱۱ میلیون دالر برای کمک به توسعه اقتصادی ۵۰ میلیون زن در کشور های رو‌به انکشاف جهان، کمک نمود.

ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در محفل W-GDP ویا انکشاف و ترقی بانوان در جهان، به تاریخ ۱۸ نوامبر گفت، کمک ۱۱ میلیون دالری برای دستیابی بانوان به فرصت های اقتصادی تخصیص یافته است.

ایوانکا ترامپ علاوه نمود که امروزه تفاوت های عظیمی جنسیتی در کشور های رو به انکشاف دیده می‌شود. نزدیک به ۱،۷ بیلیون زن در کشور های دارای عاید کم و متوسط به خدمات موبایل و انترنت دسترسی ندارند.

وی بیان نمود که هدف از برنامه W-GDP، کمک به بانوان برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی موجود در جامعه شان می‌باشد.

رئیس جمهور ترامپ، در بودیجه سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰ میلیون دالر برای برنامه W-GDP تخصیص داد که  هدف آن پیشرفت و خودکفای ۵۰ میلیون زن در جهان تا سال ۲۰۲۵، به واسطه اداره انکشافی ایالات متحده امریکا میباشد.      

نخستین کمک مالی برنامه W-GDP در‌ ماه جولای سال روان به ارزش ۲۷ میلیون دالر، برای ۱۴ پروژه اهدا شد که یک صد هزار خانم در ۲۲ کشور از مزایای آن مستفید خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%b3/