English | دری

Breaking News

انجینران در شمال افغانستان، مهارت های شان را ارتقا دادند

انجینران در شمال افغانستان، مهارت های شان را ارتقا دادند

ده تن از انجینران ریاست های مختلف ولایت بدخشان، یک دوره آموزشی دو روزه را با موضوع استفاده از دستگاه انجینری DCP در شهر فیض آباد،‌ مرکز آن ولایت، با کامیابی سپری کردند. این دوره آموزشی بخشی از یک برنامه بزرگتر است که به منظور ارتقای ظرفیت بیش از 40 انجینر ریاست های مختلف 5 ولایت شمالی بدخشان، بغلان، بلخ، ‌کندز و تخار راه اندازی شده و توسط دولت آلمان تمویل می گردد. در جریان دو سه هفته گذشته، این انجینران مهارت های استفاده و نگهداری از دستگاه DCP و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق آن را فراگرفتند. اجرای این برنامه ارتقای ظرفیت، کمک فراوانی به رشد کیفیت پروژه های ساختمانی خواهد کرد.

دوره های آموزشی برای پنج ولایت یادشده، در فاصله روزهای 5 و 17 جنوری 2015، با حمایت فنی و مالی آلمان برگزار شدند. هدف اصلی از برپایی این دوره ها، افزایش توانایی ریاست های فنی دولتی است، تا ایشان بتوانند پروژه های زیربنایی عمومی را به شکل موثر، مفید و با درنظرداشت محدودیت های زمانی و بودجه ای، به انجام برسانند. شرکت کنندگان این دوره های آموزشی، انجنیرانی از ریاست های احیا و انکشاف دهات، معارف، و فواید عامه بودند.

دستگاه DCP یا Dynamic Cone Penetrometer یک دستگاه فنی ابتدایی است که در مطالعه و سروی سطوح زیرزمینی و زیرساخت های جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد و مقاومت زمین و خاک را آزمایش می کند. هر کدام از این دوره های آموزشی، سه موضوع اساسی را پوشش دادند. انجینران آموختند که مقاومت خاک چیست، چگونه یک پروتوکل سنجش را طراحی کنند، و چطور معلومات بدست آمده از طریق دستگاه DCP را تحلیل نمایند. پس از یادگیری این موارد، انجینران یک روز کامل را در محل پروژه های ساختمانی سپری کردند و اندازه گیری و سنجش با دستگاه DCP را در عمل آزمودند. ایشان همچنین آموختند که چگونه به طور موثر و مسلکی مراحل کار با دستگاه یادشده را اجرا کنند، تا کیفیت پروژه های ساختمانی و جاده سازی ارتقا یابد. همچنین یک مجموعه کامل از دستگاه DCP برای هر یک از پنج ولایت ذکرشده، بزودی تهیه خواهد شد تا انجنیران بتوانند طراحی و ساخت جاده ها و نیز زیربنای تعمیرها را به شکل بهتر و موثرتری انجام دهند.

این دوره های آموزشی، بخشی از یک برنامه توسعه ای مشترک از جانب صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) و صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF) که هر دو توسط وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تمویل می گردند، می باشند. این دو صندوق که در قالب همکاری آلمان با افغانستان اجرا می شوند، در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، تخار (RCDF/RIDF) و سمنگان (RCDF) فعالیت دارند. صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) به وسیله Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHاداره و مدیریت می گردد، در حالی که صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF) توسط بانک توسعه ای KfW کشور آلمان اجرا و اداره می شود. هدف اصلی هر دو صندوق، تقویت ظرفیت ها و ساختارهای زیربنایی نهادهای دولتی در ولایت ها و ولسوالی های شمالی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
GIZانجینران افغان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*