انجنیرویس احمد برمک :کار بالای پروژه آبرسانی قلعه فتح دردوماه دیگر آغاز می شود

by Shahwali Sadiq | August 28, 2014 5:16 AM

n3333[1]محترم ويس احمد “برمك” وزير احيا و انكشاف دهات در راس یک هییت با جمع از وكلا و نماينده گان مردم درولسی جرگه ومشرانوجرگه ،رییس شوراي ولايتي نیمروزو تيم كاري وزارت كه شامل انجنيران بودند عازم ولايت نيمروز شدند.

وزير احيا و انكشاف دهات در حاليكه از سوی امیرمحمد اخندزاده والي ولایت نيمروز و برخي از نماينده گان مردم  ولايت نیمروز در پارلمان کشور ،رییس واعضای  شوراي ولايتي ،نمایندگان شورای علما ،محاسن سفيدان روسا سکتوری ،منسوبين امنيتي و انجنيران رياست احيا و انكشاف دهات همراهي مي گرديد ضمن ديدار از پروژه ابرسانی قلعه فتح شهر زرنج وسایرپروژه های انکشافی با والي ولایت نيمروزعلت عقب مانی پروژه را باز رسی نموده شکایات ،خواستها اهالی  شهر زرنج را استماع نموده به خاطر سرعت بخشیدن کار ساختمان پروژه متذکره به مسوولین مربوطه وشرکت ساختمانی راسخ هدایت لازم اعطافرمود.

مهندس ویس احمد برمک وزير احيا و انكشاف دهات در محفلیکه به خاطر حل  مشكلات پروژه آبرساني قلعه فتح كه از چندی بدینسو نظربه مشکلات تخنیکی به تآخر افتاده بود . به اهالي شهر زرنج از عدم اجرای پروژه به وقت وزمان معینه ان توسط شرکت قراردادی که کار اعمار شبکه ابرسانی قلعه فتح پیش میبرد به تفصيل صحبت نمودند وبه مردم شهر زرنج وعده سپرد که 30 فیصد کار باقی مانده پروژه ابرسانی را درظرف دو ماه به مدیریت وزارت به پایه اکمال میرساند . که  این طرح وزیر احیاوانکشاف دهات مورد قبول باشنده گان انولا قرار گرفت  

وي افزود نظر به پيشنهادات كه از طرف اهالی شهر نیمروز کارعقدقرارداد  اعمارکار فاز دوم پروژه ابرسانی داخلی شهر عنقریب اغاز خواهد شد. محفل باقراعت دعایه خیر خاتمه یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/n3333.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%85%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%a8/