انتقال بیش از ۲۰ تن انگور برای نخستین بار از طریق بندر چاه‌بهار ایران به هند

by Wadsam | September 5, 2019 3:10 AM

مسوولان در وزارت تجارت و صنایع افغانستان از انتقال ۲۰ تن انگور از طریق بندر چاه‌بهار ایران به بازار های هند خبر می‌دهند.

این در حالیست که در آینده های نزدیک قرار است سیب میدان وردگ و انار کندهار نیز از طریق این بندر به بازار ها هند صادر شوند.

سیمر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید: “چون میوه‌جات تازه بسیار آسیب پذیر استند، انتقال آن کار دشوار است و قرار است به زودی صادرات سیب میدان ودرگ و انار کندهار نیز از طریق این بندر به هند آغاز شود.”

بر اساس گزارش های وزارت تجارت و صنایع، افغانستان تاکنون بیش از  هفتصد تن اموال تجارتی را از طریق بندر چاه‌بهار به هند صادر نموده است که بیشتر آنرا میوه‌جات تازه و خشک، سبزیجات و سنگ های قیمتی تشکیل می‌دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7/