امضای چندین توافقنامه در بخشهای مختلف میان ایران و ایتالیا

by Abdullah Atayi | April 13, 2016 7:11 AM

هیئت حکومت ایتالیا به ریاست ماتیو رینزی، صدراعظم ایتالیا وارد تهران شده و با مقام‌های ایران و چند موافقتنامه را در بخش‌های مختلف از جمله انرژی،  جهانگردی، ریل و دیگر پروژه‌های زیربنایی امضا کردند.

صدراعظم ایتالیا با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری مشترک با اشاره به رفع تحریم‌های غرب بالای ایران گفت: “پایان تحریم‌ها تنها برای ایران نه بلکه برای تمام منطقه و اروپا یک گام تاریخی است.”

حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت: “علاوه بر ارادۀ دو طرف برای مبارزه علیه تروریزم، مسایل انسانی و مشکلاتی که امروز به ویژه در یمن و سوریه وجود دارد و کمک‌های انسانی که باید به مردم این کشورها انجام شود بخصوص کسانی که آواره شده‌اند و به دوا و غذا نیاز دارند، مورد تأکید دو طرف بود.”

قابل ذکر است که پس از به اجرا گذاشته شدن توافق هسته یی میان ایران و غرب در ماه جنوری، ماتیو رینزی نخستین مقام ارشد اتحادیه اروپاست که به ایران می‌رود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/