English | دری

Breaking News

امضای پنج تفاهمنامه همکاری میان وزارت صحت عامه و وزارت صحت ایران

امضای پنج تفاهمنامه همکاری میان وزارت صحت عامه و وزارت صحت ایران

پنج تفاهمنامه همکاری مشترک میان فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت:” در حال حاضر افغانستان 95 درصد دوا های مورد نیاز اش را از کشور های بیرونی وارد میکند که این خود یک چالش اقتصادی برای افغانستان میباشد، ما تلاش داریم با تطبیق این گونه تفاهمنامه ها زمینه تولید ادویه را در داخل کشور برای تاجران داخلی و خارجی مساعد نماییم تا آنان در داخل کشور در جهت تولید دوا سرمایه گذاری نمایند. همچنان در عرصه گردشگری سلامت، تحقیقات، فرآورده های خونی کشور ایران دست بلند دارد که در این تفاهمنامه ها روی آن تاکید شده است کشور ایران افغانستان را در این راستا همکاری می‌نماید.”

وزیر صحت عامه افزود: با تطبیق این تفاهمنامه ها ظرفیت های سکتور صحت افغانستان در راستای معالجه، کنترل امراض ساری، دانش طبابت، بلند بردن سطح کیفیت دوا بلند رفته و عرضه خدمات صحی بهبود خواهد یافت.

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت:” توافقات که امروز میان دو کشور صورت میگیرد امیدوار هستم که سبب شود تا در حوزه آموزش نیروی انسانی، گردش گری سلامت، صنایع دوایی، بیماری های واگیر، و تحقیقات طبی برای کشور همسایه مان افغانستان ممد واقع گردد و نیز گام های ممدی را طرفین دراین راستا بردارد.”

وی افزود: ” ما در حال حاضر آمده هستیم که سالانه حدود صد الی پنجصد دانشجو افغان را که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان معرفی میشود بپذیریم و این روند را تداوم خواهیم بخشید تا دوره های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را برای دانشجویان افغان فراهم نماییم.”

تسهیل پروسۀ ثبت شرکت ها و دواهای ایرانی در افغانستان طبق مکانیزم ویژه مورد توافق دو طرف، تشدید کنترل گمرکی و همچنین همکاری بیشتر اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی جهت جلوگیری از توزیع دوای قاچاق، همکاری اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی افغانستان، جهت جمع آوری دوا های تقلبی از بازار و برخورد با عرضه کنندگان آن، مساعدت و همکاری در زمینه توسعۀ ظرفیت های سازمانی و منابع انسانی در خصوص تنظیم امور مرتبط به بازار دوا های گیاهی و سرمایه گذاری در بخش تولید دوا و صدور دوا های مورد نیاز از سوی کشور ایران به افغانستان از جمله موضوعات مهم در بخش دوا میباشد که روی آن تفاهم صورت گرفته است.

همچنان  در تفاهمنامه مذکور هر دو جانب تعهد نموده اند تا در راستای مدیریت امراض ساری، برگزاری كارگاه هاي آموزشي مشترك در رابطه به نظام مراقبت امراض در ساحات مرزی، ایجاد یک سیستم مراقبت صحی فعال در هر دو سوی مرز های مشترک، برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مرتبط با نظام سلامت در هر يك از دو كشور بر اساس شرايط مورد توافق طرف ها، حمایت کشور ایران از برنامه تغذیه عمومی وزارت صحت عامه افغانستان، اعلام آمادگی دو طرف جهت تقویت سیستم مراقبت سلامت مهاجرین و اقدامات وقایوی و مراقبت امراض مورد هدف، اعلام آمادگی دو طرف جهت تبادل مستمر اطلاعات در مورد امراض ساری همدیگر را همکاری نمایند.

قابل ذکر است که این تفاهمنامه در بخش های خدمات توریزم صحی یا گردشگری سلامت، همکاری مشترک در حوزه آموزش علوم طبی و دوره کار آموزی، همکاری مشترک در حوزه خون و فرآورده های خونی، همکاری مشترک در حوزه صنایع دوایی صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*