امضای موافقت نامه مالی برنامه های ماستری میان وزارت امور داخله و دانشگاه آمریکایی افغانستان

by Wadsam | August 31, 2017 10:51 AM

موافقت نامه مالی برنامه های ماستری میان وزارت امور داخله و دانشگاه آمریکایی افغانستان در نشستی به همین مناسبت در وزارت امور داخله برگزار شده بود، به امضا رسید.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت ‌امورداخله گفت که با امضای تفاهم نامه همکاری‌های علمی واکادمیک میان وزارت امور داخله و دانشگاه امریکایی-افغانستان که سال گذشته  به امضا رسیده بود زمینه‌ی فرا گیری تحصیلات‌عالی به استادان اکادمی پولیس و نهادهای آموزشی پولیس ملی فراهم گردیده و این امر در جهت بلند بردن ظرفیت های علمی منسوبین پولیس، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

سرپرست وزارت امور داخله، تعلیمات مسلکی و بلند بردن سطح تحصیلی و علمی منسوبین پولیس ملی را یکی از اولویت های کاری رهبری این وزارت عنوان نموده افزود که بلند بردن ظرفیت های علمی نیروهای پولیس ملی در جهت تامین امنیت و تنفیذ قانون در کشور مهم و ارزنده می باشد.

مسئول دانشگاه امریکایی افغانستان گفت که این برنامه بمنظور ارتقای سطح دانش و مهارت مسلکی استادان و منسوبین پولیس ملی طرح گردیده است و شاملین این برنامه قادر خواهند شد تا مهارت های لازم استادی و رهبریت را کسب و با استفاده از آن، در پیشبرد وظایف محوله و انکشاف پولیس ملی به گونه موثر عمل نمایند.

با امضای تفاهم نامه یاد شده به تعداد 25 تن استادان اکادمی پولیس به زودی آموزش های شان را به گونه رسمی آغاز می نمایند و قرار است در چهار سال آینده 250 تن از استادان اکادمی پولیس و نهاد های آموزشی در بخش های تنفیذ قانون و مدیریت سند تحصیلی شان را در مقطع ماستری به دست آورند.

قابل یاد آوریست که دانشگاه امریکایی افغانستان در سال 2006 در کابل تاسیس شد که تا اکنون بیشتر از صدها دانش‌جو در آن مصروف فراگیری دانش در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا می باشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/