امضای قرارداد ۱۳۰ پروژه‌ی آبیاری با شوراهای انکشافی قریه‌ها

by Wadsam | August 23, 2017 4:46 AM

قرارداد ۱۳۰ پروژه‌ی آبیاری جدید وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینه‌ی ۳۷۱ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۴۸۷ افغانی با شوراهای انکشافی قریه‌ها به امضا رسید.

انجنیر نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: “۱۳۰ پروژه‌ی جدید انکشافی که به قرارداد سپرده شد، ولایت‌های سمنگان، فاریاب، بغلان، غور، کاپیسا، کابل، لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، غزنی، سرپل، جوزجان، بدخشان، میدان‌وردک و کندز را ، شامل می‌شود”.

وزیر احیا و انکشاف دهات افزود: “پروژه‌های آب‌یاری مثلِ ساخت سربند، کانال، کاریز، دیوارهای محافظتی، سرک‌ و پل تأثیر مستقیم بر زنده‌گی مردم، به ویژه دهقانان می‌گذارد، به خاطر این که آنان به خوبی می‌توانند پس از تطبیق این پروژه‌ها، کشت‌زارهای‌شان را آب‌یاری کنند و از آن حاصل خوب بردارند و حاصلات‌شان را پس از ساخت سرک‌ها، به سرعت به مارکیت برسانند و سودمندی اقتصادی این پروژه را روی دسترخوان‌شان حس کنند”

درانی هم‌چنان گفت: “در جریان تطبیق این پروژه‌ها، ۲۰۶ هزار و ۵۴۹ روز کاری ایجاد می‌شود که در کاهش بی‌کاری در روستاها، نقش به سزایی خواهد داشت و از این پروژه‌ها، ۷۳۶هزار و ۶۱۱ روستایی بهره خواهند برد.”

بر اساس قرارداد این پروژه‌ها، در ولایت‌های یادشده، پل، سربند، کانال، دیوارهای محافظتی و نیز سرک‌هایی ساخته می‌شود که بالای زنده‌گی دهقانان تاثیر مثبت به جا بگذارد.

بر بنیاد قراردادهای جدید، ۱۷ پروژه در سمنگان، ۳ پروژه در فاریاب، ۴۰ پروژه در بغلان، ۴ پروژه در غور، ۴ پروژه در کاپیسا، ۱۰ پروژه در کابل، دو پروژه در لغمان، ۹ پروژه در کنر، ۴ پروژه در ننگرهار، ۷ پروژه در پروان، ۴ پروژه در پنجشیر، ۲ پروژه در غزنی، ۴ پروژه در سرپل، ۳ پروژه در جوزجان، ۶ پروژه در بدخشان، ۴ پروژه در میدان‌وردک و یک پروژه در ولایت کندز تطبیق می‌شود.

قابل یادآوری است که در دو سال گذشته، تنها از سوی برنامه‌ی ملی انسجام ساحه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات، ۸۰۹ پروژه به ارزش ۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۱۴۴ افغانی تطبیق شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b3%db%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4/