امضای قرارداد ۱۲۵ میلیون یورویی میان وزیر مالیه کشور و اتحادیه اروپا

by Abdullah Atayi | May 15, 2016 8:04 AM

اکلیل رحیمی، وزیر مالیه کشور در چوکات حسابدهی متقابل از طریق برنامه تشویقی با پیری امیلهت؛ رئیس آسیای مرکزی، آسیای میانه، خلیج و اوقیانوس آرام قرارداد ۱۲۵ میلیون یورو را امضا نمود.

فیدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  در دیداراش با وزیر مالیه کشور تعهد نمود که اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ میلادی سالانه مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد کرد.

موگرینی گفت که کمک به افغانستان نه تنها به فایده افغان ها است بلکه بخاطر ثبات و امن در اروپا نیز سرمایه گذاری می باشد.

وزیر مالیه با اشتراک در یک نشست جامعه مدنی، در مورد رول و پیشرفت های آینده جامعه مدنی در افغانستان معلومات ارائه نموده و در یک نشست دیگر پیرامون فرصت های اقتصادی و پیشرفت های صورت گرفته نیز بحث و گفتگو نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b2%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88/