English | دری

Breaking News

امضای قرارداد کار فاز اول پروژه آبرسانی برای باشنده گان کابل

امضای قرارداد کار فاز اول پروژه آبرسانی برای باشنده گان کابل

قرار داد کار نخستین فاز پروژه آبرسانی برای باشنده گان کابل میان ریاست عمومی آبرسانی شهر کابل وشرکت تطبیق کننده آن امضاء گردید.

حمیدالله یلانی، رییس عمومی آبرسانی افغانستان در این مورد گفت:”هزینه مجموعی سه فاز پروژه آبرسانی شهر کابل۱۰۰ میلیون دالر امریکایی است که از کمک های بلا عوض آلمان، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا وبانک انکشاف فرانسه تمویل می گردد.”

رییس عمومی آبرسانی افغانستان  افزود: ارزش مجموعی فاز اول پروژه آبرسانی شهر کابل که دیروز امضاء شد، بیش از ۱۱ میلیون دالر امریکایی است وده هزار خانواده را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی گفت: آبی که در پروژه فاز اول آبرسانی شهر کابل در نظر گرفته شده است از مناطق لوگر واز بخش های بگرامی به ذخیره گاه عمومی آن که در تپه وزیر محمد اکبرخان ساخته خواهد شد، انتقال می یابد واز آنجا به مشترکین آب توزیع خواهد شد.

به گفته رییس عمومی آبرسانی افغانستان، قرار است کار فاز اول پروژه آبرسانی شهر کابل که نواحی چهارم وپنجم شهر کابل را در بر می گیرد، در جریان ۱۰۸۰ روز کاری تکمیل وبه بهره برداری برسد.

قابل ذکر است، به گفته رییس عمومی آبرسانی افغانستان فازدوم پروژه آبرسانی عنقریب آغاز خواهد شد وپروژه فاز سوم نیز در حال تدارکات است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*