English | دری

Breaking News

امضای تفاهم نامۀ همکاری میان ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه

امضای تفاهم نامۀ همکاری میان ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه

تفاهم نامۀ همکاری به منظور بهبود دسترسی مردم به خدمات با کیفیت حقوقی از طریق افزایش مؤثریت نهادهای عدلی رسمی و  وسعت بخشیدن حضور آنها، تقویت ارتباط میان سکتورهای قضایی رسمی و غیررسمی و افزایش تقاضای مردم به خدمات باکیفیت حقوقی میان ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه به امضا رسید.

هربرت اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت: “برنامه عدالت برای مردم افغانستان یک گام عمده در راستای داشتن یک سکتور عدلی شفاف و عادلانه که حقوق اساسی مردم را به رسمیت بشناسد، می‌باشد.”

رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا افزود: “من تلاش‌های وزارت عدلیه برای  همکاری با ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در این برنامه را به منظور تأمین دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی می‌ستایم.”

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد گفت: “پروژۀ عدالت ظرفیت بشری ریاست حقوق را ارتقا بخشیده و جهت فراهم آوری هرچه بهتر خدمات حقوقی برای مردم افغانستان پروسه های حقوقی را ساده میسازد.”

وزیر عدلیۀ افزود: “کمک های تخنیکی و برنامه های آموزشی که توسط پروژۀ عدالت فراهم میشوند، وزارت عدلیه و همکاران آن را کمک میکند تا ساحۀ پوشش خدمات عدلی شان را وسعت بخشیده و شفافیت را در سکتور عدلی بهبود بخشند.”

گفتنی است که پروژۀ عدالت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه از نزدیک باهم کار مینمایند تا ظرفیت مسلکی نهادهای سکتور عدلی افغانستان را افزایش دهند، سیستم اداری و مدیریتی این نهادها را بهبود بخشند، ریاست حقوق وزارت عدلیه را تقویت و ارتباط آن با نهادهای قضایی غیررسمی یا سنتی را بهبود بخشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*