امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های زراعتی میان وزارت زراعت و کشور بلاروس

by Abdullah Atayi | February 28, 2017 4:22 AM

تفاهم‌نامه همکاری‌های زراعتی میان وزارت زراعت و کشور بلاروس از سوی اسد‌الله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری و لیونید زیاتس وزیر غذای بلا‌روس به امضا رسید.

اسد‌الله ضمیر، وزیر زراعت کشور طی سفر اش به این کشور، با مقامات وزارت تجارت جمهوری بلاروس نیز دیدار نموده و روی انکشاف زعفران در افغانستان صادرات میوه های تازه و خشک، محصولات زراعتی و صادرات آن‌ها به جمهوری بلاروس با مقامات تجارتی آن کشور بحث و گفتگو کردند.

به اساس این تفاهم‌نامه هر دوجانب روی انکشاف تولیدات زراعتی هردو کشور، حمایت از سکتور خصوصی، ارتباط بهتر تاجران میان افغانستان و بلاروس، صادرات و واردات اقلام زراعتی تجارتی و ماشینری زراعتی همکاری خواهند کرد.

همچنان، وزیر زراعت کشور پیرامون اکشاف برنامه تسهیلات صنایع غذایی و ماشینری پیش‌رفته که استفاده می گردد، با وزیر صنایع کشور بلاروس ملاقات کرد.

وزیر صنایع بلاروس برای سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور ابراز علاقه‌مندی کرد و از افغانستان خواست تا نماینده خود را جهت مذاکرات اقتصادی معرفی نماید.

قابل ذکر است که کشور بلاروس از تولید کننده های مهم ماشین آلات زراعتی است که از سال های گذشته تا حال بیشتر تولیدات آن در انکشاف زراعت افغانستان استفاده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c/