English | دری

Breaking News

امضای تفاهمنامۀ همکاری میان ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان ملل متحد برای افغانستان

امضای تفاهمنامۀ همکاری میان ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان ملل متحد برای افغانستان

تفاهمنامۀ همکاری میان ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ  زنان ملل متحد در افغانستان  ( UN women ) میان انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه و الزیرا سگینبوا رئیس عمومی آن اداره در ادارۀ مرکزی احصائیه، به هدف راه اندازی سروی مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری جهت جمع آوری معلومات و ارقام در مورد نقش زنان در امور مدیریت و سیستم حکومت داری به امضاء رسید.

سروی هر دو سال بعد در کشور اجراء می شود و قرار است سومین دور آن در سال 1395از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری تخنیکی ومالی ادارۀ زنان ملل متحد برای افغانستان انجام شود.

تفاهمنامه یاد شده شرایط را برای تقویت بخشیدن میکانیزم های هماهنگی میان نهادهای دولتی در عرصه جمع آوری، تحلیل و نشر احصائیه مربوط به جندر و تقویت بخش جندر ادارۀ مرکزی احصائیه از طریق استخدام یک نفر متخصص احصائیه جندر فراهم می سازد و نیز باعث ایجاد هماهنگی هرچه بهتر به منظور جمع آوری منظم معلومات در مورد وضعیت سطح استخدام و مسایل مربوط به شرایط کار زنان در ادارات می گردد.

قابل ذکر است که ادارۀ زنان ملل متحد که متعهد به تساوی جندر و تقویت جایگاه زنان در عرصه های مختلف می باشد جمع آوری معلومات مبتنی بر شواهد زمینه بهتری را برای آن اداره مهیا می سازد تا به همکاری های شان در مطابقت با پلان استراتیژیک ادارۀ ملل متحد و ادارۀ مرکزی احصائیه برای دوره های 2015 – 2017 ادامه دهند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*