English | دری

Breaking News

امضای تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین

امضای تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین

تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین در منطقۀ باریک آب، از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و ادارۀ مستقل زون انکشاف پایتخت، در حضور اشرف غنی رییس جمهور کشور به‌ امضا رسید.

انجنیر الهام‌عمر هوتکی، رئیس ادارۀ مستقل انکشاف پایتخت گفت: “در کمتر از دوماه توانستیم که برای مهاجرین عودت کننده کار ۱۳ هزار نمره زمین را آغاز کنیم و قبل از رسیدن فصل زمستان، کار اعمار شهرک مهاجرین در کابل آغاز خواهد شد.”

وی افزود که در منطقه باریک آب ۷۰۰۰ نمره زمین قبلاً توزیع گردیده که اکنون بر اساس روش تازه ۱۳ هزار نمره دیگر نیز توزیع خواهد شد، که در شهرک مذکور ده مکتب ابتدائیه، چهار لیسه، یک شفاخانه، چهار کلینیک، کودکستان‌ها و یک باب کتابخانه درنظرگرفته شده‌است.

رئیس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت اظهار داشت، بیشتر از۶۰ شهرک بنابر موقعیت نامناسب، نداشتن کیفیت زیربنا و خدمات اساسی نیمه تمام می‌باشد، زیرا به‌اثر انتخاب موقعیت نامناسب، زمینه کار و ارائه خدمات اساسی وجود ندارد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان گفت که ۷,۲ میلیون مهاجرین افغان هنوز هم در پاکستان، ایران، اروپا و کشورهای دیگر زندگی می‌نمایند و به منظور تطبیق بهتر اسکان مجدد مهاجرین در مرکز و ولایات، کمیتۀ خاص ایجاد خواهد شد تا ضمن توزیع زمین به آنها، تسهیلات لازم دیگر را نیز فراهم نماید.

وی افزود که در ۲۷ ولایت زمین‌های دولتی جهت توزیع برای مهاجرین موجود می‌باشد و مطابق به قانون اساسی و براساس هدایت تازۀ رئیس جمهور، مهاجرین افغان می‌توانند در هر ولایت که خواسته باشند زندگی کنند.

به گفته وزیر امور مهاجرین، با تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی و ملی، جریان برگشت مهاجرین در مقایسه با ۱۴ سال گذشته در این اواخر به‌گونۀ بی‌سابقه‌یی تسریع گردیده‌است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*