English | دری

Breaking News

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور زنان و وزارت امور داخله

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور زنان و وزارت امور داخله

تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور زنان و ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله، جهت توانمند سازی زنان محبوس از طریق فروش صنایع دستی آنان به امضا رسید.

سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان امضای تفاهمنامه متذکره را یک گام مؤثر در راستای توانمند سازی زنان زندانی دانسته و گفت: وزارت امور زنان در قبال آماده سازی مکان فروش صنایع دستی زنان محبوس اقداماتی ضروری را روی دست دارد و از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

عبدالقیوم صافی، رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله گفت: “تلاش داریم که صنایع دستی زنان محبوس را در مکان های که وزارت امور زنان برای فروش آن مهیا ساخته انتقال بدهیم و بفروش برسانیم تا زنان زندانی بتوانند از این طریق به ضرورت های حیاتی خود را مهیا بسازند.”

ماه رخ یوسفزی، رئیس امور فرهنگی وزارت امور زنان اظهار داشت، ما مکانی را برای فروش صنایع دستی زنان در باغ زنانه ولایت کابل ایجاد میکنیم تا تمام زنان محبوس اعم از ولایات و مرکز صنایع دستی شانرا در این مرکز بفروش برسانند.

در محفلی که به همین مناسبت به تاریخ 18 میزان سال جاری دایر گردید، سپوژمی وردک معین مسلکی و پالسی وزارت امور زنان، برید جنرال عبدالقیوم صافی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله، مشاورین، رؤسا و کارمندان وزارت امور زنان حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*