امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و شورای توسعه تجارت خارجی تایوان

by Abdullah Atayi | August 14, 2016 10:12 AM

اتاق تجارت و صنایع کشور با شورای توسعه تجارت خارجی تایوان، تفاهمنامه همکاری را به منظور ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجارتی، تبادل معلومات تجارتی، پیدا کردن بازار برای کالاهای دوکشور و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری امضا کرد.

پیتر وین هنگ، رئیس شورای انکشاف تجارت خارجی تایوان، گفت: “ما همیشه در آزوی این بودیم که یک تفاهم همکاری رسمی با اتاق تجارت وصنایع افغانستان داشته و روابط اقتصادی نزدیک و حسنه را با افغانستان برقرار کنیم.”

وی افزود، تایوان یکی از مراکز بزرگ اقتصادی درشرق آسیا بوده و شورای انکشاف تجارت خارجی آن با داشتن ۱۲۰۰ متخصص و ۶۰ دفتر در کشور های مختلف دنیا منحیث یکی از بهترین نهاد های توسعه تجارت شناخته می شود، که شورای انکشاف تجارت خارجی تایوان سالانه بیش از ۳۰۰ کنفرانس، نمایشگاه و هئیت های تجارتی را در خارج از کشور و در حدود ۴۰ نمایشگاه بین المللی را در تایوان سازمان دهی و برگزار می کند.

محمد یونس مومند، معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت وصنایع کشور گفت: “حکومت افغانستان به همکاری سکتور خصوصی کشور اقدامات مهمی را در جهت تشویق و فراهم آوری زمینه سرمایه گذاری روی دست گرفته است که از جمله می توان ایجاد شورای عالی اقتصادی، اصلاحات پالیسی های تجارتی و تعقیب یازده اولویت سکتور خصوصی را یاد کرد.”

وی افزود، سال گذشته واردات افغانستان از تایوان به ارزش بالاتر از پنچ ملیون دالر امریکایی بوده و در عوض از افغانستان صادارت به کشور تایوان صورت نگرفته است که بعضی از دلایل آن عدم صدور ویزه به نمایندگان سکتورخصوصی هر دو کشور، عدم دسترسی تجار به معلومات کافی در مورد اقلام صادراتی و بازار و عدم توجه نهاد های اقتصادی هر دو کشور در مورد تدویر کنفرانس ها، نمایشگاه های تجارتی و سرمایه گذاری و تبادل هئیت تجارتی فی مابین دو کشور است.

مومند علاوه نمود که افغانستان سالانه به ارزش میلیون ها دالر مواد کیمیاوی، ادویه طبی، پرزه جات موتر، ماشین الات برقی و سایر اجناس تایوانی وارد می کند اما به دلیل اینکه تجار افغان مستقیماً با تجار تایوان در تماس نبوده این اجناس اکثراً از کشور ثالث خریداری و وارد افغانستان می شود.

به گفته معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت وصنایع کشور ، زعفران، قالین، میوه تازه و خشگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله اقلام صادراتی افغانستان بوده که می تواند به کشور تایوان صادر گردد.

به نقل از رها، با امضای این تفاهمنامه هر دو نهاد با هم کنفرانس های تجارتی، نمایشگاه ها و سایر فعالیت های اقتصادی را روی دست می گیرد تا بتواند روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان و تایوان را توسعه دهند.

قابل ذکر است، این تفاهمنامه در جریان یک کنفرانس تجارتی که از طرف شورای توسعه تجارت خارجی تایوان در دفتر مرکزی آن تدویر گردیده بود، با اشتراک تاجران، سرمایه گذاران، نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه میان هر دو جانب به امضا رسیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1/