بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

امضای تفاهمنامه همکاری محو بی سوادی

تفاهنمامه همکاری پیرامون محو بی سوادی میان وزارت های معارف و وزارت ارشاد، حج و اوقات با حضور وزرای هر دو وزارت به امضا رسید.

دکتر اسدالله حنیف بلخی حین امضای این تفاهمنامه گفت: “چنانچه مبرهن است بی سوادی یکی از چالش های عمده در فراراه پیشرفت و ترقی در کشور عزیز ما بوده که تعداد زیاد هموطنان عزیز ما متأسفانه به اثر تداوم جنگ ها نتوانسته اند تحصیل نمایند.”

وزیر معارف افزود: “امحای بی سوادی در کنار سایر و جایب ملی و اسلامی ما یکی از مسوولیت های ملی هر افغان بوده و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مسوولیت دارند در این راستا سهم وطنی خود را اداء نمایند.”

فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف گفت: “آموزش سواد یکی از ضروریات جامعه بوده که در دین مقدس اسلام به آن تأکید صورت گرفته و هر زن و مرد مؤمن به یاد گیری و آموختن علم مکلف گردانیده شده است.”

که برمبنای این تفاهمنامه وزارت ارشاد حج و اوقاف متعهد شده تا پلان موضوعات تبلیغاتی را در پیوند به اهمیت آموزش در مراسم و مناسک های مختلف دینی از قبیل نمازهای جمعه، عیدین، کاروان های زیارتی حجاج و غیره از طریق منابر مساجد و تکایا با تفاهم با وزارت معارف، ترتیب و به منصۀ اجرا قرار دهد.

در مقابل وزارت معارف پلان سواد آموزی را در روشنایی استراتیژی ملی سواد آموزی تدوین کتب و مواد درسی را به هدف پیشبرد دروس سواد آموزی به ساحات مورد نظر از جمله برای مساجد و تکایا تهیه و ارسال می دارد.

قابل یاد آوریست که چندی قبل تفاهمنامۀ مشابهی با وزارت امور زنان نیز در پیوند به اهتمام به سواد آموزی زنان بخصوص در روستاها از سوی این وزارت به امضا رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.