English | دری

Breaking News

امضای تفاهمنامه ایجاد نمایندگی به منظور صدور جوازهای سکتوری تحت یک چتر واحد

امضای تفاهمنامه ایجاد نمایندگی به منظور صدور جوازهای سکتوری تحت یک چتر واحد

تفاهمنامه ایجاد نمایندگی به منظور صدور جوازهای سکتوری تحت یک چتر واحد میان وزارت صنعت و تجارت و وزارت انرژی و آب به امضا رسید.

بر بنیاد این تفاهمنامه وزارت انرژی و آب یک نماینده به هدف هماهنگی صدور جوازهای خدمات انرژی به ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت معرفی نموده و ریاست متذکره مکلف است دفتر کار مناسب را برای نماینده آن فراهم نمایند.

همچنان، براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تمام وزارت خانه ها و ریاست های مستقل که جواز تشبث ارایه می نمایند مکلف اند به هدف توزیع جوازها زیر چتر واحد یک نماینده به ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت وتجارت معرفی نمایند.

این تفاهمنامه از سوی طارق احمد سرفراز رییس ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری این وزارت و انجنیر محمدگل خلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب به امضاء رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*