امضاى قرارداد در رابطه با TAPI

by Wadsam | November 19, 2014 10:36 AM

گزارش دهنده: علم الدین رضوان

ازجمله سایر دستاورهای سفر اخیر رئیس جمهور غنى یکی هم امضای توافق برای عبور خط لوله تاپی از مسیر افغانستان بود. قبل از این چانه زنی ها برای عبور این خط تحت عنوان لوله صلح از مسیر كشور ایران مورد بحث بود. بر اساس این توافق گاز میادین ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد.

آسیای میانه یکی از منابع بسیار غنی و سرشار از گاز جهان را داراميباشد. بر اساس برآوردها، میادین دولت‌آباد ترکمنستان 159 تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارند و شرکت آمریکایی یونکال در این میادین فعال است. از این رو، ايالات محتده آمریکا همواره از خط لوله تاپی که از خاک افغانستان می‌گذرد، حمايت نموده است.

كشورهاى زيادى خواهان خریداری و انتقال این منابع به کشورهای شان هستند.از جمله هند و پاکستان دو کشور است که هر ساله به ویژه در فصل سرما با کمبود منابع گازی و انرژی مواجه می شوند. از این رو این دو کشور همواره تلاش کرده اند راهی برای انتقال بهینه ی این منابع به کشورهای خود جستجو کنند.   کمبود گاز نه تنها جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان را در زمستان با يك سلسله مشكلات مواجه می‌کند بلکه بر بازده صنایع این کشور نیز تاثیر گذاشته است. این کشور با کمبود روزانه حدود 2 میلیارد فوت مکعب گاز مواجه است. تاکنون دو مسیر برای انتقال این انرژی مورد بحث قرار گرفته است؛ راه “خط لوله صلح” که از مسیر ایران به آن کشورها منتقل می شود و مسیر دیگر آن نیز “لوله تاپی” است که از افغانستان به آن کشورها منتهی می شود.

دولت پیشین اسلام آباد خواستار بود تا مسیر ایران را برای این امر مورد نظر داشته باشد، این در حالی است که با سفر اشرف غنی مقامات دولت کنونی پاکستان برای انتقال این گاز از مسیر افغفانستان به توافق نهایی رسیده اند؛ به گونه ای که قراردادی نیز میان سران دو کشور در این مورد به امضا رسید و قرار است به زودی عارف حمید مدیر شرکت گاز پاکستان نیز سفری به عشق‌آباد داشته باشد. طبق این گزارش در نهایت شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان راهی ترکمنستان می‌شود تا در صورت توافق، قرارداد خط لوله گاز تاپی را امضا کند.

ريس جمهورغنی در سفر به پاکستان اعلام نمودكه تمام مسئولیت‌ عبور خط لوله گاز تاپی از افغانستان را می‌پذیرد در عین حال نواز شریف نیز توافق برای واردات گاز از ترکمنستان را یک موفقیت بزرگ دانست.

از طرف دیگر، روسیه با احداث خط لوله تاپی مخالف است چراکه می‌خواهد گاز ترکمنستان تحت کنترل این کشور باقی بماند. ترکمنستان در حال حاضر، بخش اعظمی از گاز خود را از طریق خط لوله‌ای تحت کنترل گازپروم روسیه به اوکراین صادر می‌کند. در این سوی دیگر آیالات متحده آمریکا نیز از عبور این لوله از مسیر افغانستان حمایت می کند، با تمرکز به رقابت دو ابرقدرت روسیه و ایالات متحده آمریکا می توان مدعی شد که پیامد امضای پیمان امنیتی با ناتو و آمریکا در همین مرحله نیز به سود افغانستان رقم خورد. بدون تردید حمایت آمریکا از عبور چنین خط لوله از مسیر افغانستان چیزی نیست که بر به اقامه دلیل بیشتری نیاز داشته باشد.

نکته محوری دیگر در انتقال چنین لوله ای از افغانستان این است که تنها این پروژه می تواند میلیاردها دالر برای افغانستان سالانه عاید به دنبال داشته باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%89-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-tapi/