English | دری

Breaking News

امضائ تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و موسسه ثمر

امضائ تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و موسسه ثمر

وزارت اطلاعات و فرهنگ و موسسه بین المللی زبانشناسی ثمر تفاهمنامه همکاری را امضاء نمودند که به موجب آن زبان های رایج درکشور رشد و توسعه خواهد یافت .

پوهاند باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که حمایت، رشد و گسترش زبانهای ملی و محلی کشور یک وظیفه ملی است که وزارت اطلاعات وفرهنگ آن را دنبال میکند و ما به زودی مرکزانکشاف زبان را درکشور ایجاد می نمایم که درآن روی تقویت وگسترش تمامی زبانهای رایج در کشور کار خواهد شد.

بر مبنای این تفاهمنامه، موسسه بین المللی زبانشناسی ثمر که مقر آن در تگزاس امریکا است روی حمایت ، تقویت وگسترش زبان های رایج افغانستان به خصوص زبان های سومی که آسیب پذیر اند کار می نماید .

همچنان این موسسه با ترجمه کتاب های افغانی به زبان های خارجی و ترجمه کتاب های خارجی به زبان های رایج در افغانستان میکوشد تا در معرفی فرهنگ افغانی به جهان خارج و معرفی زبان های دیگر برای افغانها پیشتاز گردد.

قابل ذکر است، این تفاهمنامه پنج سال اعتبار دارد و موسسه ثمر مکلف است که درهر شش ماه از پیشرفت کار خود به وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*