English | دری

Breaking News

امضاء تفاهمنامه فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد

امضاء تفاهمنامه فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد

تفاهمنامۀ همکاری های مالی و تخنیکی فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز تو سط انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه و خانم Pamela F. Husain معاون ادارۀ زنان سازمان ملل متحد در کابل در این اداره به امضا رسید و اسناد آنرا تبادله نمودند.

بنا برمفاد این تفاهمنامه ادارۀ زنان سازمان ملل متحد در عرصه های مختلف مربوط به جمع آوری، تحلیل، تجزیه و نشر ارقام و احصائیه ها به تفکیک جندر و حمایت مالی و تخنیکی برنامه های لازم در زمینه بخصوص در مورد تهیۀ دستورالعمل ها و میتودولوژی اجرای سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری سال 2016 و تحلیل و تجزیه ارقام، تهیه راپور و نشر آن به ادارۀ مرکزی احصائیه مساعدت های مالی و تخنیکی فراهم می کند.

هم چنان طبق مواد تفاهمنامۀ مذکور ادارۀ زنان سازمان ملل متحد در قسمت تدویر کورسهای آموزشی، استخدام متخصص مورد نیاز درعرصه تحلیل و تجزیه ارقام جندر و راپور نویسی آن و به همین گونه در جهت تقویت شعبۀ جندر با ادارۀ مرکزی احصائیه مساعدت مالی و تخنیکی مبذول میدارد که بدون شک در ارتقای ظرفیت کاری کارمندان ریاست احصائیه های اجتماعی و دیموگرافی و بخش جندر این اداره مفید و ممد واقع خواهد شد.

بر اساس مفردات این تفاهمنامه، ادارۀ مرکزی احصائیه در تقویت سیستم جمع آوری احصائیه ها به تفکیک جندر با وزارت ها، ادارات مستقل دولتی از نزدیک کار خواهد کرد تا بتواند احصائیه های لازم بخاطر انعکاس وضعیت زنان کشور و کاربرد آن در طرح برنامه های انکشافی بخاطر توانمند سازی زنان ارائه و غرض استفاده به نشر بسپارد.

مفاد این تفاهمنامه برای مدت دوسال الی سال 2017 مورد اجرا بوده و درصورت موافقه جانبین بخاطر برآورده شدن نیازمندیها در این عرصه قابل تمدید می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*