بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

امضأ قرارداد مشارکتی ۲۰ میلیون دالری بانک جهانی و سازمان ملل متحد در مورد افغانستان

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان، برای حمایت از ابتکارات توسعه بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی قرارداد مشارکتی ۲۰ میلیون دالری را با بانک جهانی به امضأ رساند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این قرار داد ۳۴ ولایت در هشت زون افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد.

در ادامه خبرنامهٔ این اداره آمده است که قرارداد جدید، ظرفیت سازی مناسبی را برای سازمان های غیر دولتی و ادارات جامعه مدنی در محیط کاری آنها فراهم میکند و از پروژه های دارای تاثیرات سریع حمایت میکند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد علاوه نمود که با توجه به چندین دهه تجربه و تخصص در حمایت از احیای اقتصادی و جوامع شکنند، قرار است ۴۰۰ سازمان غیر حکومتی و نهاد جامعه مدنی را براساس ظرفیت شان برای اطلاع رسانی سریع، مشارکت و طراحی پروژه ها انتخاب کند.

بر اساس اعلامیه این اداره، هدف پروژه های دارای تاثیرات سریع، افزایش دسترسی به صحت، آموزش، زراعت، مصئونیت غذایی و فعالیت های معیشتی برای جوامع آسیب پذیر و ‌به حاشیه رانده شده از جمله افراد دارای معلولیت خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.