بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

امسال حاصلات خربوزه در ولایت بلخ به ۲۵۰ هزار تُن افزایش یافته است

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ از افزایش حاصلات خربوزه در این ولایت خبر داده و میگوید که میزان حاصلات خربوزه در سال روان به ۲۵۰ هزار و ۹۳۹ تُن رسیده است.

رکن الدین، سرپرست این ریاست بیان نمود که در سال جاری ۱۱ هزار هکتار زمین در بلخ تحت کشت خربوزه قرار داشت و بیشر از ۲۵۰ هزار و ۹۳۹ تُن خربوزه برداشت شده است.

به گفته رکن الدین، دهقانان در ولایت بلخ از هر جریب زمین در  بیش از ۲۵ تُن خربوزه حاصل گرفته اند.

فروشندگان خربوزه در شهر مزارشریف میگویند که در سال جاری حاصلات خربوزه کمتر آسیب دیده اما بازار فروش آن پر رونق‌ نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.