بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

امریکا خواهان انتقال نیم از ذخایر بانک مرکزی افغانستان به بانک سویس میباشد

تلویزیون TRT ترکیه گزارش داده است که ایالات متحده امریکا میخواهد تا نیم از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را به بانک سوئیسی «BIS» تحویل دهد.

تلویزیون دولتی ترکیه همچنان گفته است که قرار است حکومت امریکا ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر د افغانستان بانک را بر اساس یک برنامه به بانک سویس انتقال دهد.

در این گزارش به نقل از مقامات امریکایی آمده است که هیئتی از کارشناسان بین المللی بر چگونگی‌ دسترسی این پول نظارت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات امریکایی متعقدند که دسترسی به این پول در چارچوب یک سیستم نظارتی بی طرف‌ ممکن خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.