امارات متحده عربی طرح ایجاد منطقه معاف از معالیات را روی دست دارد

by Shahwali Sadiq | October 10, 2013 8:01 PM

images (30)[1]مرکز مالی بین المللی دوبی اعلام کرد: طرحهایی برای ایجاد منطقه ای معاف از مالیات تجاری برای جذب هر چه بیشتر شرکت های جهانی دردست اجرا دارد.
برت شافر مدیر اجرایی مرکز مالی بین المللی دوبی گفت: این شرکت در نظر دارد برای مشارکت سرمایه گذاران 10 مایل مربع از زمین متعلق به خود را از طریق سرمایه گذاری مشترک توسعه دهد.
وی افزود:ما در حال بررسی طرح های پیشنهادی از توسعه دهندگان و سرمایه گذاران مطرح برای گسترش در این سرمایه گذاری مشترک با خودمان هستیم.
به گفته وی،مجموع هزینه توسعه 15 میلیارد درهم(4 میلیارد دالر)بوده و قرار است تا در 10 سال آینده تکمیل شود.
وی ادامه داد:مطابق این طرح قرار است مرکزی چند منظوره شامل 65 درصد اداری ،20 درصد مسکونی و 15 درصد تجاری،ساخته شود.
وی اضافه کرد:در حال حاضر حدود یک هزار شرکت در مرکز مالی بین المللی دبی مشغول به فعالیت هستند.
شافر خاطر نشان کرد:میزان دفاتر خالی در دبی بالغ بر 40 درصد می باشد ولی اداره جات در مرکز مالی بین المللی دبی و دیگر مناطق معاف از مالیات به عنوان فضاهای در اولویت انتخاب قرار گرفته و مورد تقاضا هستند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/images-30.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81/