English | دری

الكترونيكى شدن خدمات حكومتى در كشور

الكترونيكى شدن خدمات حكومتى در كشور
وزارت مخابرات و تكنالوجى معلوماتى خدمات حكومتى الكترونيكى را براى نخستين بار در كابل افتتاح نمود كه يك محدوده وسيع از خدمات ملكى را در كشور در بر ميگيرد كه شامل أخذ جواز كار، جواز راننده گى، تذكره(كارت هويت)، خدمات صحى و حتا رأى دهى ميباشد.
اين خدمات يك پل ارتباطى خوب ميان خدمات و معلومات حكومتى و مردم را در بر خواهند داشت.
شهزاد آريوبى ويزر مخابرات و تكنالوژى معلوماتى گفت كه الكترونيكى شدن خدمات حكومتى مشكلات مردم را در مراكز دولتى مرفوع ساخته، ميزان فساد ادارى را در أدارت كاهش داده  و از سوى ديگر باعث صرفه جويى وقت هم ميگردد.
  وى علاوه نمود كه الكترونيكى شدن خدمات حكومتى يك بخش مهم حكومت دارى بوده و  يك گام مثبت به سوى معيارى شدن و مدرن شدن ادارات دولتى ميباشد.
فساد ادارى يكى پديده هاى است كه باعث عدم ترقى و پيشرفت در كشور بوده و اين اقدام ميتوانند تا اندازه زياد دست مفسدين را كوتاه كنند.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
خدمات دولتى افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*