بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افغانستان در یک سال گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد دالر صادرات داشته است

وزارت مالیه افغانستان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر داده و اعلام نمود که طی یک سال گذشته به ارزش یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دالر مواد به خارج صادر شده است.

وزارت های مالیه و تجارت و صنعت در نشست مطبوعاتی مشترک بیان نمودند که در یک سال گذشته بیش از ۱۳۵ میلیارد افغانی عواید از مالیات گمرکی در افغانستان جمع آوردی شده است.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت در این نشست گفت که تنها در یک سال گذشته به ارزش یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دالر مواد به ده کشور صادر شده است.

به گفته آقای عزیزی، بیشترین صادرات که بخش عمده آنرا قالین و میوه جات خشک تشکیل میدهد، به چین و پاکستان صادر شده اند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.