افزایش 26 درصدی صادرات قالین افغانستان

by Abdullah Atayi | December 9, 2015 9:19 AM

وزارت تجارت و صنایع می گوید سکتور قالین بعد از زراعت دومین محور اقتصاد کشور را تشکیل داده و امسال صادرات قالین افغانستان 26 درصد افزایش یافته است، که هم اکنون بیش از 2.5 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار قالین بافی مشغول هستند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع می گوید: در سال 1393 صادرات قالین افغانستان به  اروپا و آمریکا فوق العاده بوده است و ما در صدد هستیم با رفع موانع، صادرات قالین را در سه سال آینده گسترش و قالین را به نام افغانستان صادر کنیم.

وی افزود، صادرات قالین از سال 2010 به بعد روند صعودی داشته و در سال جاری 26 فی صد افزایش یافته است.

این در حالیست که بر اساس آمار رسمی در یک دهه گذشته این صنعت در حال رکود بوده است و 14 سال پیش بیش از 4.5 میلیون نفر در این حرفه مشغول به فعالیت بوده‌اند.

قابل ذکر است که اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان با شرکت “ترکیش ایرلاین” یک تفاهم نامه به امضا رسانده اند که براساس این تفاهم نامه شرکت مذکور می‌بایست قالین تولید افغانستان را با کمترین هزینه حمل و نقل به 160 نقطه جهان انتقال دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-26-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/