افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت در عربستان

by Abdullah Atayi | December 29, 2015 11:54 AM

سقوط شدید قیمت نفت، پاداش به کارکنان دولت در زمان تفویض قدرت به ملک سلمان و دخالت نظامی عربستان در یمن باعث شده که دولت عربستان هم‌زمان با اعلام کسری بودجه بی‌سابقه، قیمت مواد سوختی، آب، برق و گاز را در این کشور بالا برده و کاهش یارانه‌های انرژی را در نظر بگیرد.

شورای وزیران عربستان در جلسه روز دوشنبه ۷ جدی علاوه بر افزایش قیمت مواد سوختی با گران شدن آب و برق هم موافقت کرده است و قیمت‌های تازه از امروز سه شنبه ۸ جدی به اجرا گذاشته می‌شود.

کسری بودجه دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی به رقم بی‌سابقه ۳۶۷ میلیارد ریال سعودی، معادل ۹۸ میلیارد دلار رسیده و شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان این میزان کسری بودجه را با توجه به سقوط قیمت نفت در ماه‌های اخیر “رقمی قابل قبول” خوانده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/