افزایش ۳ درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی جاری

by Muheb Ibrahimkhail | November 19, 2019 6:55 PM

وزرات مالیه‌ی افغانستان از افزایش ۰،۳ درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی روان خبر میدهد. بر اساس گزارش های این وزرات، رشد اقتصادی افغانستان به ۳ درصد رسیده است.

ر اعلامیه روز سه شنبه مورخ ۲۷ عقرب وزرات مالیه آمده است، رشد اقتصادی کشور از ۲،۷ درصد در سال مالی گذشته (۱۳۹۷) به ۳ درصد در سال مالی جاری افزایش یافته است.

در‌ این اعلامیه آمده است که عمده‌ترین دلایل رشد اقتصادی کشور، ایجاد دهلیز های هوای با کشور های منطقه و رشد و توسعه در بخش زراعت میباشند طوریکه از طریق این دهلیز ها صادرات کشور افرایش یافته است و رشد اقتصادی نیز با اتکا به سکتور زراعت و صادرات محصولات زراعتی در جریان سال مالی جاری بلند بوده است.

بر اساس گزارش های وزرات مالیه، سهم وزارت زراعت در مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۳۳۷،۶ میلیارد افغانی می‌باشد که این رقم حدود ۲۲،۳ درصد از مجموع تولیدات ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد.

بر اساس این اعلامیه، اگر شرایط اقلیمی در کشور مساعد باشد، تولیدات ناخالص داخلی سکتور زراعت از ۳۳۷،۶ میلیارد افغانی به ۳۷۲،۲ میلیارد افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ خواهد رسید.

وزارت مالیه افغانستان همچنان از رشد اقتصادی  ۳،۴ درصدی در سال مالی ۱۳۹۹ خبر میدهد.

این درحالیست که پیش از این نهاد های تحویل کننده افغانستان با توجه به روند صلح و برگزاری انتخابات در افغانستان، رشد اقتصادی این کشور را ۲،۷ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af/