افزایش گردشگران در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | September 27, 2016 12:41 PM

مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند که تمامی سهولت‌ها برای گردشگران در این ولایت وجود دارد و شمار آمدن گردشگر به هرات امسال نسبت به سال‌های پیش بیشتر شده است.

رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت که این اداره تصمیم دارد تا برای جذب بیشتر گردشگران به این ولایت، کنفرانس بین‌المللی گردشگری را برگزار کند که در این نمایشگاه بیشتر صنایع دستی هرات به نمایش گذاشته خواهد شد.

قابل ذکر است که هرات از گذشته‌های دور میزبان گردشگران خارجی بوده و از اول سال جاری تا حالا بیش از ۹ هزار گردشگر داخلی و خارجی به هرات آمده‌اند که از این میان نزدیک به ۳۰۰ تن شان خارجی هستند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/