افزایش کشت و برداشت زعفران در ولایت هرات

by Wadsam | November 9, 2019 4:13 AM

مسوولان ریاست زراعت‌ هرات از افزایش حاصلات زعفران در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مسوولان، زعفران هرات در سال روان‌به ۱۸ تن افزایش یافته است.

به گفته این مسوولان در سال روان بیش از ۷ هزار هکتار زمین در این ولایت، تحت پوشش کشت زعفران قرار دارد که در سال گذشته این میزان به ۶ هزار هکتار زمین میرسید.

در همین حال، بشری احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان بیان نمود که‌ امسال به دلیل زیاد بودن تقاضا زعفران، قیمت این گیاه در بازار های داخلی و خارجی کاهش نخواهد یافت.

ارزان و قابل دسترس بودن پیاز زعفران، افزایش علاقمندی مردم، افزایش سطح کشت و آب و هوای مناسب از جمله عوامل موثر در افزایش کشت و برداشت زعفران در ولایت هرات می‌باشند.

 

قیمت فی کیلو زعفران در این ولایت به ۷۰ هزار افغانی می‌رسد که این رقم در سال گذشته ۴۰ هزار افغانی گزارش شده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7/