افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان

by Abdullah Atayi | October 22, 2016 10:57 AM

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته و از ۱۸۳ هزار هکتار در سال گذشته به ۲۰۱ هزار هکتار در سال جاری رسیده است.

در گزارش مشترک این دو نهاد آمده است که امسال ۴ هزار و ۸۰۰ تن تریاک در افغانستان تولید شده است. این رقم در سال گذشته ۳ هزار و ۳۰۰ تن بود.

گفته می شود، کشت خشخاش در مناطقی که زیر نفوذ گروه طالبان قرار دارد، به شدت افزایش یافته و ولایت بادغیس که در سال های گذشته سهم ناچیزی در تولید مواد مخدر داشته، در ردیف ولایت های زیرکشت وسیع مواد مخدر قرار گرفته است.

قابل ذکر است، آمارها نشان می دهد که از سال ۲۰۰۱ میلادی همزمان با حضور نظامیان خارجی در افغانستان، کشت مواد مخدر به چندین برابر افزایش یافته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/