English | دری

Breaking News

افزایش همکاری بانک جهانی با وزارت امور مهاجرین

افزایش همکاری بانک جهانی با وزارت امور مهاجرین

لوچوان تیان مسئول بخش ترانسپورت بانک جهانی در کابل در دیدار با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که بانک جهانی  همکاری های خود را با وزارت امور مهاجرین افزایش می دهد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان خواهان همکاری بیشتر این نهاد در بخش های اشغتال زایی، کمک به عودت کنندگان و بیجا شدگان و اعمار سرک های شهرک مهاجرین در 29 ولایت کشور گردیده  وگفت که همکاری و اشتغال زایی برای عودت کنندگان را یک امر مهم در جلوگیری از مهاجرت دوباره آنان است.

مسئول بخش ترانسپورت بانک جهانی گفت که با توجه به هدف اصلی این بانک که فقرزدایی در دراز مدت است از عودت کنندگان به عنوان نیروی کار در پروژه های خود استفاده نموده و در هماهنگی با وزارت فواید عامه در ساخت سرک های داخل شهرک های مهاجرین اقدام خواهد کرد.

قابل ذکر است که قرار شد برای عملی شدن این موارد، در هماهنگی بانک جهانی، کمیته تخنیکی وزارت امور مهاجرین با تیم تخنیکی وزارت فواید عامه نشست و گفتگو داشته باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*