English | دری

Breaking News

افزایش معلومات حقوقی در مکاتب ولایت های بلخ و سمنگان

افزایش معلومات حقوقی در مکاتب ولایت های بلخ و سمنگان

پروژه حاکمیت قانون همکاری افغان-آلمان یک برنامه آموزشی 3 روزه را پیرامون حقوق شهروندی، حقوق زن و نهادهای قضایی  برای 30 آموزگار مکاتب  در ایبک مرکز ولایت سمنگان و برای 50 آموزگار مکاتب شهر مزار شریف ولایت بلخ به راه انداخته است.

لعل محمد معلم مکتب لیسه آمان الله خان گفت: ” بعضی وقتها، برای یافتن راه حل مناسب، شاگردان مشکلات شخصی و فامیلی خودرا با ما در میان می گزارند”.

وی افزود: “موضوع های حقوقی بسیار مهم اند که با شاگردان شریک ساخته شوند. بعد از این تصمیم دارم که هر روز پنچ دقیقه از وقت تدریس خودرا به موضوع های که در این برنامه تحت پوشش قرار گرفتند اختصاص دهم. بدون شک هر فامیل مشکلات خود را دارند و شاگردان می توانند موضوع های که در مکتب می آموزند با فامیل های خود شریک سازند. از این طریق،  ما می توانیم به تربیه یک نسل سالم را یاری رسانیم”.

آموزگاران دقیقا نمی دانند که چگونه شاگردان را در این راستا همکاری کرده و چگونه  با گزارش های مربوط به خشونت و تبعیض های خانوادگی برخورد کنند،  کهشرط اول مطالبه حق آگاهی از حقوق است. پس ارائه معلومات کافی در بارۀ حقوق اساسی، بسیار مهم است.

 خانم خاطره یک تن از آموزگاران لیسه دقیقی بلخی گفت:” حالا من می توانم معلومات زیاد در باره قانون در دسترس شاگردان خود قرار دهم. شاگردان من از پسران خورد سال و همچنین جوانان تشکیل شده اند. در آینده من شخصا بخشی از موضوعات درسی خودم را به موضوع حقوق زن و خشونت علیه زنان اختصاص می دهم. اطفال از والدین خود می آموزند. فرق نمی کند شاگردان خورد باشند یا بزرگ، ما باید دیدگاه محو خشونت علیه زنان نهادینه شود.”

شرکت کنندگان از طریق بحث ها، کارهای گروپی و ارائه معلومات، تجارب خود را باهم شریک ساخته و در بارۀ تدریس یافته های این برنامه در کلاسهای درسی روزانه خود بحث نمودند.

قابل ذکر است، پروژه حاکمیت قانون همکاری افغان – آلمان از سال 1382 تا کنون وزارت عدلیه افغانستان را از طریق ظرفیت سازی کارمندان حکومت در سکتور عدلی و حمایت از دسترسی مردم به عدالت،  در راستای تلاش هایش برای دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت یاری رسانده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*